اندر حکایات دادگاه های فساد مالی ( طنز )

3)گونی

وکیل: من اصلاً پرونده را کامل نخوانده ام.

قاضی: خب پرونده را میریزیم تو گونی ببر خونه قشنگ بخون.

4)  نمک دادگاه:

قاضی: بعضی صحبت ها نمک دادگاه اند ما انتظار فحش و توهین را هم داریم.

وکیل: ببخشید قصد توهین نداشتم.

قاضی: راحت باش تو از همین راه ها نون میخوری.

5) کانادا

متهم: به من اتهام کسب مال نامشروع می زنند. تحصیل مال نامشروع چیه؟

قاضی: یعنی نمی دانی؟

متهم: نه!تحصیل نامشروع؟!

قاضی:در جریان بانک آریا 20ملیارد به نام خودت 10 ملیارد به نام همسرت و ... این تحصیل مال نامشروع است.

متهم: دستگاه های قضایی کجا بودند؟خواب بودند؟

قاضی: خواب نبودند کانادا بودند!

6)شعر

قاضی(بعد از گفتگو با وکیل): دفاع نمی کنی؟!

وکیل: پس دارم شعر میگم؟

قاضی: بله!

 

با ادامۀ این دادگاه ها به طور حتم این مطلب ادامه می یابد ماشالاه سوژه طنزشون بالاست.

/ 2 نظر / 36 بازدید
میرعلی

امیدوارم شما هم روز به روز پیشرفت کنین