وای از آن روز که بگندد نمک

از قدیم الایام وقتی می خواستند که غذاها نگندد و سالم بماند چون یخچال و وسائل امروزی نبوده به آن نمک می زدند و به اصطلاح شور میکردند.

الان هم اگه کسی مشکل دینی یا متلای به گناهی باشد می گویند برو پیش یه طلبه یا روحانی تا مشکلت را حل کند ولی اگه خود طرف مشکل داشته باشه چی میشه؟

                             فقط باید گفت وای از آن روز که بگندد نمک

/ 2 نظر / 20 بازدید
کبوتر بقیع

قوز بالای قوز انچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک