به مناسبت 14 خرداد

  • راست گفت خدای برزگ « إنََّ الله لا یُغیِّرُ ما بقومٍ حتّی یُغیّروا ما بِأنفسهم » رعد/11 خداوند سرنوشت هیچ امتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان بخواهند.
  • نوح به قوم خود گفت: من انذار دهنده ای به سوی شما هستم و شما را از عذابی الیم بیم می دهم، گفتند: تو نیز بشری مثل ما هستی، نوح گفت: من از شما اجری نمی خواهم و فقط در پی هدایت و سعادت شما هستم. قوم او، او را مسخره کردند مگر اندکی، همگی در بارانی سخت غرق شدند.( هود/25-38 )
  • هود به قوم خود گفت: فقط خدا را بپرستید و بدانید که جز او خدایی نیست و من از شما اجری نمی خواهم. گفتند : ما به خاطر تو خدایان خود را رها نمی کنیم. هود گفت: به خداوند خود باز گردید و توبه کنید. قومش بر علیهش مکر و حیله کردند. باد تندی آمد و همه را در هم کوبید.( هود/ 50-60 )
  • صالح به قوم خویش نیز همین حرف ها را زد ولی آنها در جواب گفتند: ما خدایان پدرانمان را به خاطر تو رها نمی کنیم. صاعقه ای آمد و شهرشان را با خاک یکسان کرد. ( هود/61-68 )
  • شعیب نیز به قوم خود انذار داد که کم فرشی نکنید. مردمش گفتند: تو را کم و ناچیز می بینیم. باورش نکردند صیحه ای آمد و همه را نابود کرد. (هود/84-95 )
  • «یا ایها الذین آمنوا من یَرتدَّ مِنکم عَن دینِه فَسَوف یأتی اللهُ بقومٍ یُحِبُهم و یُحِبّونَه» مائده 54 ای مردم بدانید اگر از دین خدا رو برگردانید به زودی خداوند قومی را می آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنها خدا را.
  • بر روی صندلی می نشیند: « من دولت تعیین می کنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم من تو دهن این دولت می زنم» مردمش باورش کردند. تو دهن دولت زد. استقلال و آزادی و عزت به مردمش داد.

راست گفت خداوند بزرگ ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
ع-غریب

راست گفت خداوند. چرا راست می گوید؟ انقلاب اسلامی مان ... ما خواستیم انقلاب کنیم برای خواسته هامان نه آنچه که به ما تحمیل کنند.