امر مُشتَبَه است

وقتی یه نگاهی به مسائل اخیر کشور و وضع نابسامان اقتصادی می اندازی و پای حرف ها و مشکلات مردم کوچه و بازار مینشینی واقعا نمی دانی در این جریانات باید  گردن کی را بگیری!

ناچاراً پای تحلیلهای این و آن بنشینی. یکی از این طرف میگوید همه اش تقصیر ناکارآمدی دولت است یکی از آن طرف تمام مشکلات اقتصادی را گردن استکبار جهانی و نظام طاغوتی می داند و بعضی ها همه اینها را بازی دولت و بعضی ها همه اینها بازی مخالفان دولت برای به زمین زدن دولت میداند.

نمی دانی کدام را بپذیری و کدام را نه؟! نمیدانی قاعده إذا تناقضا تساقطا را اجرا کنی و بگویی همگی اشتباه است یا قاعده جمع بین تناقضات را بگیری؟!

اولی که بیشتر سردرگممان میکند و انصاف هم طرف دومی را میگیرد.

هر چی فکر می کنم نمی توان هیچ کدام از موارد مطرح شده را کنار گذاشت. از طرفی نمیشود گفت دولت هیچ تقصیر نداشته و مدیریتش کامل و صحیح بوده از طرفی نمی شود گفت دشمنی های خارجی بی تأثیر بوده از طرفی نمیشود گفت بازی مخالفان دولت نیست؛ نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم نمی شود گفت عده ای که منابع قدرت و ثروت نزد آنهاست دنبال بد جلوه دادن کلی دولت و جناح اصولگرا و به تبع زمینه برای روی کار آمدن دولت خود باشند.

ولی باز نمیشود نگفت امر مشتبه است ...

/ 3 نظر / 18 بازدید
نسل سومی

قصد دفاع از دولت را در این زمینه ندارم اما کمی فکر بکنیم میفهمیم که دولت اگر میخواهد همچنان به او اقبال باشد باید این اوضاع اقتصادی را درست کند پس این تحلیلهایی که بعضا دارند تو گوش بچه ها میخونند که دولت میخواد از قصد بریزه بهم اوضاع رو و این حرفا بیشتر خنده دار هست ! البته این ناقض این نیست که ممکنه بی تدبیری هایی باشه

ع-غریب

دریا همیشه حاصل امواج کوچک است . یعنی علی به بودن با اصغرش کوچک است . در راه عشق دل نه فقط سر سپرده باش حتی حسین پیش خدا بی سرش خوش است.

تسبیح

حکایت قسم عباس و دم خروس است.... مقصر کیست؟! عملکرد سه قوا خالی از اشتباه نیست؟ مجلس که جای خود دارد.... فدای رهبرم بشوم که باید همه را تحمل کند....