دکتر شریعتی

البته کمی با اصل فرق داره آخه مال چهار پنج سال قبله و حافظه ام شاید اشتباه کنه:

خدا در گوشه دلش چیزی سوسو می زد

کسی او را نمی شناخت

کسی غم نداشت کسی درد نداشت کسی او را صدا نمی زد ...

چنین شد که انسان را آفرید...

از همین نوشته اسلام شناس نبودن دکتر مشخص است آخه این ها واقعاً به خدا می چسبه؟!!!

خوب شد دیگه نمی خوندن تو اون دوران نوجوانی ولی هنوز هم نوشته هاشو دوست دارم گه گاهی نوشته های غیر دینیشو یه نگاهی می کنم.

یه تحلیل کوچولو هم در مورد اسلام انقلابی که دکتر شریعتی روش اسرار داشت و انقلاب اسلامی که شهید مطهری به این اسرار داشت دارم که باشه برای یه وقت دیگه چون هنوز هنوز کامل نشده.

راستی چند روز پیش یه مناظره ای شبکه چهار در مورد شریعتی  داشت که اگه پیداش کردم حتما برا  دانلود می زارم.

/ 2 نظر / 19 بازدید
ع-غریب

سلام ممنون از نظرت درمورد منطق خوب بود. ولی کاش برای سالگرد شهادت دکتر هم شده با یه دید دیگر به شخصیتش نگاه می کردی نه نگاه مصباح وار ... کاش نگاههایمان در مورد ایشان منصفانه شود.

ع-غریب

نمی دانم این حرف ها از چه روی است از |آن تعصبی که بر آمده از عقیده است یا... اما نظرات مان یکی است اما دربیان دچار اشکالید. شاید این گونه کوبیدن را امام خمینی قبل از انقلاب شروع می کرد بهتر بود اما نکوبید چرا که باید به هر نحوی شاه را نابود می کرد. این بارهدف وسیله را توجیه نکرد.