ما هم باشیم!!!

آری، زمانی ما بودیم، زمانی هر جامعه صدای انفجاری بلندی شد بعد از ساعاتی خبر به خون غلتیدن عمامه ای در خبرهای می پیچید. زمانی هرجا نام شهید برده شد، یاد شیخ فضل ها و نواب ها و مدنی ها و بهشتی ها و مفتح ها و مطهری ها می افتادیم.

هنوز هم هستند کسانی که با قلم و بیان متقن و ذوالفقار گونه شان، پاتکی را رفع می کنند و دلی را قوت می بخشند و غافلی را بیدار می سازنند و چهره کریه و مکاری را افشا می کنند و چنان در قلب مردم نفوذ کرده اند که شده اند یک ملت و دشمن در مقابلشان تنها کاری که می تواند بکند سکوت است.

حال آیا ما هم به وظیفه مان عمل می کنیم؟ آیا ما هم چنان جهاد و اجتهاد می کنیم که بتوانیم دماغ شیطان بزرگ را به خاک بمالیم و چنان مستعصلشان کنیم که ندانند با ما چه کنند؟ آیا ماهم کاری کرده ایم که باب شهادت به روی ما هم باز شود؟ و یا بالعکس؟... هنوز سخنان یک سال و 4 ماه پیش امامان را که از یاد نبرده ایم که فرمودند:«یکی از سیاست ها دشمن این بود که از قم آنتی تز انقلاب درست کنند. همانطور که انقلاب از قم جوشید یک ضد انقلاب هم از قم بوجود بیاورند.»[2]

هواسمان باشد اگر خواری در چشم دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی نیستیم، حداقل چشم امید آنها نباشیم!


1-امام خمینی رخمة الله علیه

[2] - بیانات امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان قم 4/10/89

/ 0 نظر / 17 بازدید