زینت شیطان

شیطان برای گمراه کردن هر شخصی به طرز خاصی وارد میشود . وقتی میان میگن: راه های رسیدن به خدا به اندازه تمام انسان هاست یعنی هر انسانی میتواند برای خود راهی بگیرد و به خدا برسد، محکم تر میشود گفت: به اندازه همه خدایانی که انسانها برای خود میسازند، شیطان راه دارد برای فریب انسانها توسط همان خدایان!

بعضی وقتها انسان ها برای خود خدایانی میسازند به اشکال و اقسام مختلف.

بعضی از این خداها اصلا خدا نیستند، بنده ای در دست انسان هستند که باید این خدا تمام خواسته های ارباب خود را برآورده کند. این خدایی است مثل غول چراغ جادو.

بعضی دیگر از این خداها هم نصف خدا هستند، یعنی تا وقتی خدا هستند که حرفش و دستورش مطابق میل و آرمانهای ما باشد و الّا دیگر خدا نیست. من با این دست از خدایان کار دارم. این خدایان کوچک و حقیر برای بنده خود از آن آرمانها چنان تابویی درست می کنند که برای رسیدن به آن آرمانها حتی حرف خدای بزرگ و دانا را هم قبول نمی کنند. این خدا نیست که برای او تابو و مقدسات درست می کند. این شیطان است که اعمال او را در چشمش زیبا جلوه میدهد.

                         « و زیّن لهم الشیطان ما کانوا یعملون» انعام/43

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
تسبیح

لعنت خدا بر دل سیاه شیطان..